Waldemar Dąbrowski
Minister Kultury
Krystyna Łybacka
Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 

 
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania
Jacek Bromski
Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich