PERSPEKTYWY FILMU i EDUKACJI
MEDIALNEJ w XXI WIEKU
 
PEDAGOG w KINIE MŁODEGO WIDZA

Konferencja Pedagog w Kinie Młodego Widza kierowana jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, do animatorów kultury i instruktorów prowadzących zajęcia filmowe oraz Kluby Filmowe w placówkach kulturalnych. Nabór uczestników będzie się odbywał za pośrednictwem Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli i Kuratoriów, do których rozesłane zostaną informacje o programie oraz karty zgłoszeń. Informacje kierowane będą także bezpośrednio do uczestników ubiegłych konferencji towarzyszących Festiwalowi Ale Kino!.

Aby przygotować młodych do krytycznego uczestnictwa w kulturze audiowizualnej, należy zadbać o ich edukację. Konferencja towarzysząca festiwalowi, kierowana do pedagogów i animatorów kultury z obszaru całego kraju, ma wesprzeć ich w realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej, jaką jest w szkołach edukacja medialna.

Konferencja planowana na rok 2003 w swoich założeniach ma być bliższa świata filmu, niż mediów szeroko rozumianych. Dlatego nauczycielom i instruktorom zajęć filmowych oferujemy uczestnictwo w większej niż dotychczas ilości projekcji festiwalowych adresowanych do dzieci i do młodzieży. Pragniemy zaprezentować różnorodną tematykę i sposoby filmowej narracji dzieł fabularnych. Chcemy włączyć pedagoga w dyskurs filmowy i problematykę kina młodego widza. Oprócz koncentracji uwagi na treści prezentowanych dzieł oraz ich walorach poznawczych i edukacyjnych, planujemy zajęcia seminarzystów z metodykiem, edukatorem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, który w oparciu o konkretne dzieło filmowe wskaże sposoby organizacji lekcji w szkołach, z uwzględnieniem programów dydaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych. Uczestnicy zajęć otrzymają konkretny materiał dydaktyczno - metodyczny przygotowany w oparciu o dzieło filmowe dostępne w szerokim rozpowszechnianiu, tak, by problemy poruszane na konferencji mogły zostać zaprezentowane także tym uczniom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w poznańskim Festiwalu.

Ponadto zorganizowane zostaną spotkania poświęcone technikom filmów animowanych i zagadnieniom formy dzieł filmowych. Seminarzystom dostarczymy wiedzy na temat różnorodnych technik realizacji filmów animowanych, by pedagog kompetentnie podejmował dyskusje z młodymi nie tylko o klasycznym kinie fabularnym i jego sztandarowych dziełach, ale by swobodnie poruszał się również w świecie technik komputerowych.

Udział pedagogów w konferencji Festiwalu Ale Kino! stworzy im także okazję do spotkań z twórcami kina młodego widza z kraju i zagranicy. Toczyć będziemy rozmowy dotyczące wizerunku młodych w filmie, ich problemów czy zastosowania dzieła filmowego w procesie dydaktycznym, tak by pedagog w kinie młodego widza znalazł swoje miejsce, na stałe wpisując się w układ: twórca dzieła filmowego - nauczyciel - młody odbiorca.

Konferencja towarzyszyć będzie Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Młodego Widza Ale Kino! w dniach 2-6 czerwca. Podczas tych pięciu dni uczestnicy spotkań seminaryjnych będą mieli okazję wziąć udział w projekcjach festiwalowych (Multikino) i codziennych warsztatach tematycznych (Centrum Kultury „Zamek”).
 


Program
Plik w formacie MS Excel

Karta uczestnictwa
Plik w formacie MS Word