Children'Art. Centre
Poznań Film Foundation
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel. (61) 853 60 90
fax (61) 852 85 80
e-mail: alekino@alekino.com
Director - Jerzy Moszkowicz (61) 853 60 90 jmoszkowicz@alekino.com
Producer - Krzysztof Cieśliński (61) 853 61 09 kcieslinski@alekino.com
Press Spokesperson - Julia Michałowska (61) 853 61 09 jmichalowska@alekino.com
Programme - Joanna Szalbierz (61) 646 52 61 jszalbierz@alekino.com
Jan Szymański (61) 646 52 61 jszymanski@alekino.com
Izabela Kalejta (61) 853 60 90 alekino@alekino.com
Promotions - Katarzyna Rutkowska (61) 853 61 09 krutkowska@alekino.com
Conference - Izabela Gulan (61) 853 60 90 igulan@alekino.com
Technical Services - Jakub Puchacz (61) 853 60 90 alekino@alekino.com
Film Copies - Tomasz Basiński (61) 646 52 61 tbasinski@alekino.com
Organization
of Audytorium
Facilities
- Adam Jodko (61) 853 60 90 alekino@alekino.com
Festiwal Office - Anna Litwińska (61) 853 60 90 biuro@alekino.com
Halina Postaremczak (61) 646 52 82 biuro@alekino.com
Film Workshops - Marian Suchanecki(61) 646 52 82 alekino@alekino.com
Finances - Maria Stępniak (61) 853 28 82 alekino@alekino.com
Stefania Strychalska (61) 853 28 82 alekino@alekino.com
Małgorzata Ambroży (61) 853 28 82 alekino@alekino.com
Project of the festival poster - Dariusz Miliński    


 

Design and hosting: Stopklatka.pl