Ondrej Slivka
Urodził się w 1959 roku w Bratysławie. Artysta malarz. W latach 1975-1980 uczęszczał do szkoły średniej - Szkoły Sztuki Przemysłowej w Bratysławie (Secondary Art. Industrial School). Jednym z jego pedagogów był Gabriel Strba. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w Studiu Koliba, najpierw jako asystent operatora w dziale filmu dokumentalnego, potem w dziale animacji na stanowisku asystenta animatora. Zajmował się również opracowywaniem pomysłów scenariuszowych. W 1980 roku spróbował studiów na Comenius University w Trnavie, na Wydziale Edukacyjnym. Jednak, kiedy w 1981 roku zdał do Akademii Sztuki i Przemysłu w Pradze, zdecydował się na studia na Wydziale Grafiki Filmowej i Telewizyjnej u Miloslawa Jagera. W 1987 roku, po ukończeniu studiów odbył służbę wojskową. A w 1988 wrócił do pracy w Studiu Koliba. Pracował tam przez 3 lata jako reżyser. Kiedy w 1991 roku Studio Koliba zostało zlikwidowane, swoją działalność reżyserska i artystyczną Ondrej Slivka prowadził jako wolny strzelec. Od 1993 roku wykłada film animowany w Akademii Sztuki w Bratysławie. Współpracuje z The International House for Children Bibiana jako autor wystaw, plakatów oraz zaproszeń. Filmografia: Parachutists (1980), Umbrella (1983), If I were a bird… (1987), Juggler (1987), The Virgin Land (1989), Fairy - Tales from Bratislava (1990-1999, 14 kreskowek).